การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๒ งานประจำปี ทอดผ้าป่าสามัคคี เทศน์มหาชาติและงานสมโภชกุฏิสงฆ์หลังใหม่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

2557 2Background

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๒

ประถมศึกษา๑-๓และ๔-๖
๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗


มัธยมศึกษา ๑-๖
๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗


บุคคลทั่วไป
๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗


บุคคล๔๐ปีขึ้นไป
๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

0.1คณะกรรมการตัดสินการประกวด

0.2คณะกรรมการให้ข้อคิด

0.3ผลการตัดสินประเภทบุคคลทั่วไป

0.4ผลการตัดสินประเภทบุคคลสูงอายุ
VDOการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๒

1.1.1ประเภทประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ

1.2.1ประเภทประถมศึกษาตอนต้น

1.3.1ประเภทประถมศึกษาตอนต้น

2.1.1ประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ

2.2.1ประถมศึกษาตอนปลาย รองอันดับ๑

2.3.1ประถมศึกษาตอนปลาย รองอันดับ๒

3.1.1ประเภทมัธยมศึกษา ชนะเลิศ

3.2.1ประเภทมัธยมศึกษา รองอันดับ๑

6.1.1ประเภทบุคคลสูงอายุ ชนะเลิศ

5.1.1ประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ

5.2.1ประเภทบุคคลทั่วไป รองอันดับ๑

5.3.1ประเภทบุคคลทั่วไป รองอันดับ๒