การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๙ งานบุญประจำปี ๒๕๖๑

2561Song9Web

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่๙

C0040 11P Momentประเภทอายุ ๙ ปี

C0033 1ประเภทอายุ ๑๐-๑๕ ปี

C0001 1 Momentประเภทอายุ ๑๖-๒๕ ปี

C0030 1 Momentประเภทอายุ ๒๖ปีขึ้นไป
ประเภทอายุ ๙ ปี
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

C0019B 1 Momentชนะเลิศ

2.1 Wชนะเลิศ

C0017 A Momentรองอันดับ๑

C0030 Momentรองอันดับ๑

C0016 1 Momentรองอันดับ๒

C0029 Momentรองอันดับ๒

C0016 1 Momentขวัญใจมหาชน

C0016 1 Momentขวัญใจมหาชน

C0015 1 Momentรางวัลชมเชย

C0028 Momentรางวัลชมเชย

C0018 1 Momentรางวัลชมเชย

C0031 Momentรางวัลชมเชย

C0014 1 Momentรางวัลชมเชย

C0027 Momentรางวัลชมเชย

C0013 1 Momentรางวัลชมเชย

C0026 Momentรางวัลชมเชย
       
ประเภทอายุ ๑๐-๑๕ ปี
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

DSC00238ชนะเลิศ

7ชนะเลิศ

DSC00210รองอันดับ๑

2รองอันดับ๑

DSC00241รองอันดับ๒

8รองอันดับ๒

DSC00220ขวัญใจมหาชน

4ขวัญใจมหาชน

DSC00225รางวัลชมเชย

5รางวัลชมเชย

DSC00208รางวัลชมเชย

1รางวัลชมเชย

DSC00216รางวัลชมเชย

3รางวัลชมเชย

DSC00231รางวัลชมเชย

6รางวัลชมเชย

DSC00274รางวัลชมเชย

10รางวัลชมเชย

DSC00247รางวัลชมเชย

9รางวัลชมเชย
       
ประเภทอายุ ๑๖-๒๕ ปี
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

DSC00406 1ชนะเลิศ

C0027 Momentชนะเลิศ

DSC00429 1รองอันดับ๑

DSC00552รองอันดับ๑

DSC00401 1รองอันดับ๒

C0025 Momentรองอันดับ๒

DSC00432 1ขวัญใจมหาชน

DSC00559ขวัญใจมหาชน

DSC00419 1รางวัลชมเชย

DSC00546รางวัลชมเชย

C0008 1 Momentรางวัลชมเชย

C0026 Momentรางวัลชมเชย
       
ประเภทอายุ ๒๖ปีขึ้นไป
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

C0032 Momentชนะเลิศ

C0014 Momentชนะเลิศ

C0036 Momentรองอันดับ๑

C0018 Momentรองอันดับ๑

C0035 Momentรองอันดับ๒

C0017 Momentรองอันดับ๒

C0033 Momentขวัญใจมหาชน

C0015 Momentขวัญใจมหาชน

C0039 Momentรางวัลชมเชย

C0020 Momentรางวัลชมเชย

C0037 Momentรางวัลชมเชย

C0019 Momentรางวัลชมเชย

C0031 Momentรางวัลชมเชย

C0013 Momentรางวัลชมเชย

C0034 Momentรางวัลชมเชย

C0016 Momentรางวัลชมเชย