๑.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
Slide background
วันเกิดประธานชุมชน
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายบุญเกื้อ เขียนนิลศิริ

12/12/12

12nd DECEMBER 2012
หาทุนสร้างกุฎีสงฆ์
Slide background

วันเกิดประธานชุมชน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

Slide background
งาน ๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

Slide background
งาน ๕ ธันวามหาราช
Slide background
งาน ๕ ธันวามหาราช
Slide background
งาน ๕ ธันวามหาราช
Slide background
พิธีบวงสรวงหลวงปู่เหล็ก

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

Slide background

พิธีบวงสรวงหลวงปู่เหล็ก

Slide background

กฐินสามัคคี สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

Slide background

กฐินสามัคคี สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

งานเลี้ยงวันเกิดประธานชุมชน
๑๒/๑๒/๑๒ เพื่อหาทุนสร้างกูฏิสงฆ์

งาน ๕ ธันวามหาราช
๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

พิธีบวงสรวงพระอุปัชฌาย์เหล็ก
๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
กฐินสามัคคี ๔ พ.ย. ๒๕๕๕

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
กฐินสามัคคี ๔ พ.ย. ๒๕๕๕

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
กฐินสามัคคี ๔ พ.ย. ๒๕๕๕

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
กฐินสามัคคี ๔ พ.ย. ๒๕๕๕

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
กฐินสามัคคี ๔ พ.ย. ๒๕๕๕