๒.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖/๒
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

งานหล่อเทียนพรรษา
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกวดร้องเพลงบุคคลทั่วไป
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกวดร้องเพลงชั้นมัธยมศึกษา
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกวดร้องเพลงชั้นประถมศึกษา
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ถวายผ้าป่าสามัคคี
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

ถวายผ้าป่าสามัคคี
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

ถวายผ้าป่าสามัคคี
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

เทศน์มหาชาติ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เหล็ก
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

พิธีบวงสรวงพระอุปัชฌาย์เหล็ก
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

สุมหุ่นรูปเหมือนหลวงปู่เหล็ก
๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

งานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ
๑๓ เมษายน ๒๕๕๖