๒.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖/๑
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

งาน ๕ ธันวามหาราช
ประจำปี ๒๕๕๖

ทอดกฐินสามัคคี
๑ - ๒ พ.ย. ๒๕๕๖

ทอดกฐินสามัคคี
๑ - ๒ พ.ย. ๒๕๕๖

งานวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

มอบทุนการศึกษานักเรียน
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มอบพระหลวงปู่เหล็กเเก่ผู้จอง
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อัญเชิญหลวงปู่เหล็กขึ้นแท่น
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พิธีบวงสรวงหลวงปู่เหล็ก
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สรงน้ำ ปิดทองหลวงปู่เหล็ก
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่เหล็ก
จากวัดอมรคีรี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่เหล็ก
จากปราจีนบุรี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖