๔.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

VDO

28th March 2015

Summer feeds' 2015

โครงการบรรพชา

วัดทอง รุ่นที่ ๑

สามเณรภาคฤดูร้อน

พุทธศักราช ๒๕๕๘

VDO โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑

01

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒

02

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๑

03

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๒

04

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๓

05

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๔

06

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๕

07

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๖

08

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒/๗

กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
Slide background

วันแรกของพุทธศักราช ๒๕๕๘

ทำบุญ ตักบาตร

รับศีล รับพร จากพระ

เพื่อเป็น ศิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว

Slide background
Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Slide background

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

วันมาฆบูชา
๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ทอดผ้าป่าสามัคคีวันมาฆบูชา
๔ มีนาคม ๒๕๕๘

วันมาฆบูชา
๔ มีนาคม ๒๕๕๘

วันเด็กแห่งชาติ
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

ทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
๑ มกราคม ๒๕๕๘

สวดมนต์ข้ามปี
๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๑ ม.ค.๕๘

Slide background
Slide background

National Children's Day 2015

วันเด็กปีนี้ อากาศไม่ร้อน ท้องฟ้าครึ้ม เด็กๆสนุกสนานกันมาก

เห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ดี จึงถ่ายรูปร่วมกับเด็กนักเรียนไว้เป็นที่ระลึก

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015
Slide background
งานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
National Children's Day 2015