งานสมโภชอาราม ๒๖๒ ปี วัดทอง

 

DSC 0287 DSC 0397

 

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ โดยรถยนต์

ozio_gallery_nano