งานสมโภชอาราม ๒๖๒ ปี วัดทอง

 62 2 GPT1 G 62 2 GPT2 G 62 2 GPT3 G 62 2 GPT4 R 62 2 GPT5 G

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอาราม ๒๖๒ ปี

ozio_gallery_nano