งานสมโภชอาราม ๒๖๒ ปี วัดทอง

 62 2 GPT6 G 62 2 GPT7 R 62 2 GPT8 G  

พิธีเททองหล่อจำลองพระประธานในอุโบสถ ๒

ozio_gallery_nano