งานสมโภชอาราม ๒๖๒ ปี วัดทอง

 62 2 GPT6 G 62 2 GPT7 G 62 2 GPT8 R  

พิธีเททองหล่อจำลองพระประธานในอุโบสถ ๓

ozio_gallery_nano